Misioni Yne

Misioni ynë është të fokusohet në fusha vitale të nevojave humane, shëndetit dhe bukurisë, bazat e një stili jetese të shëndetshëme.
Për të përmbushur këtë qëllim ne kemi ngritur një organizëm eficient, i cili bashkëpunon ngushtë:
I. me një rrjet prej më shumë se 40 depo distributore në të gjithë vendin
II. me cdo spital rajonal public të vendit dhe cdo spital I madh Privat.
III. me një numër të konsiderueshëm të institucioneve të kujdesit shëndetësor primar si poliklinikat, laboratoret diagnostike, konsultoret e nënës dhe fëmijës, etj;
IV. me të gjitha farmacitë e qytetit te Tiranes dhe te qyteteve kryesore ne nje numer te pakten 540 subjekte.