Menaxhim & Organizim

Vinipharma mbështetet në një strukturë të mire organizuar, brenda së cilës, të gjithë sektorët realizojnë një marrëdhënie interaktive, duke garantuar kështu një eficiencë të dukshme në treg.


Kompania drejtohet nga nje Bordi i, i përbërë nga Farmacistë, Mjekë, Juristë dhe Ekonomistë me eksperiencë dhe karrierë të shquar.


Bordi i cili drejtohet nga CEO e ushtron autoritetin e tij mbi të gjithë strukturat përbërëse të VPh Medical Group, nëpërmjet Sektorit Ekonomik dhe në bashkëpunim të ngushtë me zyrën ligjore dhe të kontabilitetit:


• VINIPHARMA Depo importuese dhe distributor në Tiranë
• Farmaci VPh – Disa farmaci në Tiranë
• EUROMED shpk – depo distributor për pajisje mjekësore dhe kite/reagent në Tiranë
• Natural Farm shpk – shitje dhe shpërndarje të shtesave ushqimore dhe produkteve dermokozmetike