WIDE NECK SOFT SILICONE SPOUT 6+

WIDE NECK SOFT SILICONE SPOUT 6+

Compare

Share this product

WIDE NECK SOFT SILICONE SPOUT 6+: Kokë ushqyese antikolike e cila parandalon thithjen e ajrit gjatë ushqyerjes duke ulur mundësitë për t’u mbytur me ushqim. Shumë të trasha për të parandaluar derdhjen kur vendosen në kokën e shishes. Të përshtatshme për shishet me masë standarte.