VICAPTEINA

VICAPTEINA: Për mbrojtjen e rënies së përkohshme dhe të vazhdueshme të flokut, të rënda ose të lehta, për të dyja gjinitë me densitet të ulët të flokëve ose flokë shumë të hollë me rritje të pakët.

Paketimi: 28 patches