TONICO R-ACTIVO 1%

TONICO R-ACTIVO 1%: Për proceset në të cilat rritja e flokut është e pakët, shumë e pakët, aty ku nuk ka rritje fare, ose kur flokët fillojnë një cikël të ri pas alopecise.

Paketimi: Flakon 150ml