SILIKON SUPORT PER PJESEN ANESORE TE KEMBES

SILIKON SUPORT PER PJESEN ANESORE TE KEMBES: Suporte silikoni, i cili ndihmon ne zvogelimin e dhembjeve te kockave duke ulur presionin dhe parandaluar ferkimin.

Paketimi: Cope