SILIKON SHPUTE

SILIKON SHPUTE: Suporte silikoni per trajtimin e patolog- jive te ndryshme te shputes se kembes.

Paketimi: Cope