SHTRENGUES KYCI KEMBE ME SUPORT ANESOR POLIETILENI

SHTRENGUES KYCI KEMBE ME SUPORT ANESOR POLIETILENI

Compare

Share this product

SHTRENGUES KYCI KEMBE ME SUPORT ANESOR POLIETILENI: Suport anesor polietileni ne rastet e demtimit te kycit dhe pas periudhes operative.

Paketimi: Cope