SEDACALM SOOTHING CREAM

SEDACALM SOOTHING CREAM: Kremi qetësues Sedacalm lehtëson shpejt ndjesitë e kruajtjes që nga aplikimi i parë dhe e bën këtë në mënyrë të qëndrueshme.

Paketimi: Tubet 120ml