RRIP HERNIESH UMBILIKALE PER FEMIJE

RRIP HERNIESH UMBILIKALE PER FEMIJE: Perdorimi para dhe pas operacioneve te hernies, i cili vendoset ne fundin e belit te femijes, masa universale dhe lehte- sisht e pershtatshme.

Paketimi: Cope