NDARES SILIKONI PER GISHTAT E KEMBES

NDARES SILIKONI PER GISHTAT E KEMBES: Ndares silikoni per gishtat e kembes i cili ndihmon ne reabilitimin e gishtave me probleme ne aligmente dhe ne arti- kulacionet e falangjeve.

Paketimi: Cope