MOLIMED Premium Maxi

MOLIMED Premium Maxi: Për trajtimin e inkontinencës në persona aktivë me masë të madhe.

Paketimi: Pako