MOLICARE PREMIUM SLIP S 60 x 90cm

MOLICARE PREMIUM SLIP S 60 x 90cm: Pelena për të rritur, komforte dhe shumë thithëse.

Paketimi: Pako