MOLICARE PREMIUM SLIP M 90 x 120cm

MOLICARE PREMIUM SLIP M 90 x 120cm: Pelena për të rritur, komforte dhe shumë thithëse.

Paketimi: Pako