MOLICARE PREMIUM SLIP L 120 x 150cm

MOLICARE PREMIUM SLIP L 120 x 150cm: Pelena për të rritur, komforte dhe shumë thithëse.

Paketimi: Pako