MOLICARE MOBILE S 60 x 90cm

MOLICARE MOBILE S 60 x 90cm: Pelena për të rritur, me indikator lagështie, komforte dhe shumë thithëse.

Paketimi: Pako