MISS DENT Size: 1, 2, 3

FMISS DENT Size: 1, 2, 3: Qetësues për t’u përdorur gjatë natës me figura të ndryshme dhe ngjyra të lehta e të përshtatshme për mbrëmje.
Size 1: 0-6 muaj; Size 2: 5-13 muaj; Size 3 13+ muaj