MBESHTETESE E PATELES SPIRALE

MBESHTETESE E PATELES SPIRALE: Suport lateral dhe medial i tendinave te gjurit me kater mbeshtetese anesore spirale.

Paketimi: Cope