KORSE

KORSE: Korse abdominale pas operacionit per plaget e toraksit dhe abdominale, per rikuperimin e traumave muskulare per herniet abdominale te paslindjes 20cm e gjere.

Paketimi: Cope