IMOBILIZUES GJURI

IMOBILIZUES GJURI: Imobilizues gjuri(nejlon, koton), dem- time para-artikulare,pas operacionit te ligamenteve te mesem, demtimet e kupes se gjurit, osteoartritin e degjeneruar.

Paketimi: Cope