Humana Qumesht 1

Humana Qumesht 1

Compare

Share this product

Humana Qumesht 1: Qumështi 1 nga Humana është ideal për ushqim krahas ushqimit me gji ose si ushqim i vetëm qumështi nëse ju nuk e ushqeni fëmijën me gji. Ju mund ta ushqeni fëmijën tuaj me qumështin fillestar PRE deri në moshën kur nuk nevojitet shishja.

Paketimi: 300g