Humana Ha 2

Humana Ha 2: HA 2 nga Humana është qumësht pasues për fëmijët me rrezik të shtuar të alergjisë, i përshtatur për nevojat në rritje ushqyese të fëmijës tuaj në gjysmëvjetorin e dytë të lindjes. Qumështi pasues mund të përdoret si vazhdim i ushqimit me gji ose mbas çdo ushqimi tjeter HA.

Paketimi: 500g