FOLIODRAPE Angiography Set

FOLIODRAPE Angiography Set: Komplet veshje kirurgjikale sterile, masa të llojeve të ndryshme.

Paketimi: Pako