CORAPE LLASTIKU TE GJATA TE HOLLA

CORAPE LLASTIKU TE GJATA TE HOLLA: Ne rastet e vena varicosa me tendence tek edema, pas trajtimit te trombo- flebiteve, pas sklerifikimit te vena varicosa.

Paketimi: Pale