ADAPTOR TENSOVALI

ADAPTOR TENSOVALI: Adaptor per aparatin e tensionit elektronik.

Paketimi: Kuti