Partneret

Duke pasur një bashkëpunim të ngushtë me Agjencine Kombëtare të Barnave dhe Pajisjeve Mjekesore në Tiranë, Vinipharma, nëpërmjet departamentit të saj të regjistrimit, gjithmonë merr përsipër të ndjekë dhe të realizojë suksesshëm procedurën e regjistrimit të barnave, shtesave ushqimore dhe produkteve herbale.


Kështu, ne kemi vendosur marrëdhënie eficiente me shumë kompani ndërkombëtare si:

This image has an empty alt attribute; its file name is 1_AUROBINDO.png
This image has an empty alt attribute; its file name is L22-1.png This image has an empty alt attribute; its file name is L22-9.png
This image has an empty alt attribute; its file name is L22-8.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is L22-7.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is L22-6.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is L22-5.pngThis image has an empty alt attribute; its file name is L22-4.png