Perspektivat Strategjike

  • Në përpjekje për te integruar më së miri veprimtarinë e saj, kompania jonë ka hyrë në tregun e shitjes me pakicë me rrjetin e saj të farmacive (Farmacitë VPh)
    Zgjerimi dhe përmirësimi i sistemit farmaceutike është një nga prioritetet tona në të ardhmen e afërt, duke synuar një performancë individuale
  • Për më tepër, kompania jonë synon të shtrijë aktivitetin e saj edhe në shërbime të tjera të kujdesit shëndetësor, duke ngritur klinika të specializuara dhe bashkëkohore, duke ndihmuar vecanërisht në ato fusha ku shërbimi mjekësor është deficitar.
  • Ne mirëpresim dhe jemi të hapur për cdo bashkëpunim të mundshëm me prodhues të ndryshëm të huaj, të cilat shfaqin interes për prodhim farmaceutik në Shqipëri.