Partneret

 

Në sajë të një bashkëpunimi të ngushtë me partnerët vendas, ne synojmë të përmirësojmë vazhdimisht sistemin komunikues ndërmjet distributorëve lokalë dhe farmacive, nepermjet Spitaleve Publike dhe atyre private , të vendosim një sistem kombëtar informacioni online me keta kliente dhe të transformojmë kete treg në një hapësirë moderne të sherbimit dhe produkteve per shëndetin duke garantuar cilesi dhe profesionalizem.

Ndër të tjera, ne përkushtohemi për të furnizuar partnerët tanë vendas me një spektër të gjerë produktesh të një cilësie të lartë.